MISS FACE女士护肤品4D玻尿酸补水保湿系列产品

奇焕遮瑕 - 光感修颜霜

Miss Face奇焕遮瑕光感修颜霜奢养肌肤,沁润持妆,一抹入肤,自然裸肌。Miss Face奇焕遮瑕光感修颜霜富含小分子玻尿酸,清爽持妆,轻盈贴合,补水滋养。Miss Face奇焕遮瑕光感修颜霜质地如丝般轻盈,沁滑入肤,轻若无妆,隐匿毛孔,晕亮肤色。

价格 : ¥109.9/支